Molts de vosaltres ens heu demanat com seran finalment els exàmens de les PAU aquest any. Us ho expliquem!

Les Proves d’Accés a la Universitat d’aquest any 2017 presenten un canvi important. Com fins ara, hi haurà dues fases: la fase general que és obligatòria per a l’accés a la universitat i la fase específica que és voluntària per apujar la nota.

A la fase general, els alumnes no es podran examinar de qualsevol matèria de modalitat de 2n de Batxillerat tal com es podia fins ara sinó que s’hauran d’examinar de les següents 5 matèries:

  • Llengua catalana i literatura.
  • Llengua castellana i literatura.
  • Llengua estrangera, a triar entre alemany, anglès, francès i italià
  • A triar entre història o història de la filosofia.

Els alumnes podran triar la cinquena matèria independentment del batxillerat cursat entre:

  • Llatí
  • Matemàtiques
  • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
  • Història i fonaments de les arts / història de l’art.

La fase específica no experimenta cap canvi, és a dir, els alumnes es podran examinar voluntàriament de tres matèries de modalitat com a màxim, per poder pujar la seva nota segons la corresponent taula de ponderacions per accedir als estudis universitaris triats.

Les matèries comunes d’opció també poden ser objecte d’examen en la fase específica, excepte la que hagi sigut triada a la fase general.

Com fins ara, les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat i l’estructura, el contingut i els criteris d’avaluació aplicats a la convocatòria 2017 seran els mateixos que en convocatòries anteriors.

Quant a les novetats de la llengua catalana, en l’accés a la universitat s’aplicarà poc a poc durant quatre anys tal i com ha previst l’Institut d’Estudis Catalans.